ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  สถานศึกษานำร่องด้านการจัดการอาชีวศึกษาทางไกล    ปรัชญาของสถานศึกษา “พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สร้างงานเพื่อสังคม” อัตลักษณ์ "มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม" เอกลักษณ์  "สร้างงานสู่ชุมชน"

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี


เลขที่ 100 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทร  036420950         โทรสาร  036784833        

เวลาทำการ [ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 ]

Reload captcha