ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  สถานศึกษานำร่องด้านการจัดการอาชีวศึกษาทางไกล    ปรัชญาของสถานศึกษา “พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สร้างงานเพื่อสังคม” อัตลักษณ์ "มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม" เอกลักษณ์  "สร้างงานสู่ชุมชน"

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตั้งอยู่ที่เลขที่ 100 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 138 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 1 ชั่วโมง 44 นาที *
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 3.5 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 5 นาที (ใกล้กับโลตัสลพบุรี หรือตลาดนัดกล้วยและคลองถม)