วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ครบรอบ 27 ปี ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ครบรอบ 27 ปี ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรม วันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ครบรอบ 27 ปี ประจำปี 2561 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีนายวัชริศ รื่นบุญ ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันที่ 31 มกราคม 2561

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น