การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับรางวัลการแข่งขันจำนวน 6 ผลงานโดยในกิจกรรมดังกล่าวมีนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี จากการประกวดครั้งนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้รับรางวัลจำนวน 6 ผลงาน ดังนี้

ประเภทที่ 1 ขาตั้งไมโครโฟน LPC 4.0 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
ประเภทที่ 2 เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือนขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศ
ประเภทที่ 5 หน้ากากป้องกันควันตะกั่ว รางวัลชนะเลิศ
ประเภทที่ 8 รถเกี่ยวข้าวพอเพียง ได้รางวัลชนะเลิศ และอุปกรณ์ดำนาพอเพียง ได้รางวัลชนะเลิศ
ประเภทที่ 9 พานพุ่มพรรณาราย ได้รางวัลชนะเลิศ

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น