ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา แผนกช่างยนต์ ทีม LPC ECONO คว้ารางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 3 การแข่งขันรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา แผนกช่างยนต์ ทีม LPC ECONO ซึ่งเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20/2560 ประเภทการแข่งขันรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา สถานะทีมแข่งรถประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

โดยในการแข่งขันครั้งนี้วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 3 ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา และได้รับของรางวัล ประกอบด้วย ถ้วยรางวัล/เครื่องยนต์หัวฉีด/เครื่องมือช่างชุดเล็ก 1 ชุด/ชุดเครื่องมือพิเศษ 1 ชุด/ยาง IRC ในการแข่งขันครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น