นักศึกษาสาขาวิชาเสริมสวยให้บริการตัดผมหน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2

กิจกรรมวิทยาลัย

นักศึกษาสาขาวิชาเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้บริการตัดผมหน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2 กองพันทหารสื่อสารที่ 35 ค่ายเอราวัณ อ.เมือง จ.ลพบุรี วันที่ 3 ธันวาคม 2558

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น