วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับรางวัลระดับดี จำนวน 1 ผลงาน คือ เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2559

กิจกรรมวิทยาลัย

นายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ประดิษฐ์นวัตกรรมเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2559 ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รับรางวัลระดับดี “เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์” 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น