กิจกรรมถวายเทียนจำพรรษา ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางสาธิตา ทันตเวชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาถวายเทียนจำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560 ณ วัดหัวช้าง อ.เมือง จ.ลพบุรี 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น