พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวิทยาลัย

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในโอกาสนี้ได้นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น