วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีเข้าศึกษาดูงานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ในการเข้าศึกษาดูงาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น