กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี  นอกจากนี้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น