ตำรวจสันติบาลจังหวัดลพบุรี กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ จัดอบรมโครงการ”สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”

กิจกรรมวิทยาลัย

ตำรวจสันติบาลจังหวัดลพบุรี กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ จัดอบรมโครงการ”สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”โดยมีนางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมอบรม วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Tagged