โครงการ”อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561″ บริการตรวจ ซ่อม ฟรี พักรถ พักคน

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ดำเนินโครงการ”อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561″ บริการตรวจ ซ่อม ฟรี พักรถ พักคน ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2560-3ม.ค.2561 ณ ศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น