นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์บริการ”อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561″

กิจกรรมวิทยาลัย

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์บริการประชาชน “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561”ทั้ง 5 ศูนย์ในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ ศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง และวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ฟรี) เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – วันที่ 3 มกราคม 2561 ช่วงเวลา 08.30 – 00.30 น.


แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น