พิธีเปิด โครงการ”อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561″

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ดำเนินโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561” โดยมี ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ(ศพก.)เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันที่ 29 ธันวาคม 2560 และพร้อมเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2560- 3 ม.ค.2561 ช่วงเวลา 08.30- 00.30 น.

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น