คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยนางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจ ทีมงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิต จังหวัดปทุมธานี วันที่ 8 มกราคม 2561

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น