รับมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2561 จากผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรีพร้อมด้วยคณะ

กิจกรรมวิทยาลัย

นายวสันต์ แสงนิล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้มอบโดยนายดุสิต จันทร์สถิตย์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรี พร้อมด้วยคณะจากเรือนจำกลางลพบุรี วันที่ 8 มกราคม 2561

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น