กิจกรรม Morning Brief ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดยนางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม Morning  Brief  ครั้งที่ 3 โดยมี ส.ว.วรวิทย์ วงค์สุวรรณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม Morning  Brief  ครั้งที่ 3  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โดยแต่งกายด้วยชุดไทย และร่วมร้องเพลง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันแต่งชุดไทยทั้งเมือง เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น