รางวัลการแข่งขันทักษะฝีมือช่าง “เทคโนโลยีรถยนต์ฮีโน่” ปี 2560

กิจกรรมวิทยาลัย ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

นางสาธิตา ทันตเวช วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู แสดงความยินดีกับคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะฝีมือช่าง “เทคโนโลยีรถยนต์ฮีโน่” ปี 2560 ณ บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำกัด  เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 60

                          

    

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น