นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย “ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561

นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย “ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น