นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย “ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561

กิจกรรมวิทยาลัย

นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย “ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น