วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

 

  

  

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น