วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยชมรมพาณิชยการ จัดอบรม โครงการ “มารยาทดี ศรีสารพัดช่าง” ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

กิจกรรมวิทยาลัย

ชมรมพาณิชยการ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดอบรมโครงการ”มารยาทดี ศรีสารพัดช่าง” นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนางพรทิพย์ คำเพิ่ม ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรอบรมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันที่ 31 มกราคม 2561

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น