วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมรณรงค์แต่งไทย “นุ่งโจง ห่มสไบ ร่วมแต่งไทย เที่ยวงานวัง” เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ปี 2561

กิจกรรมวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมรณรงค์แต่งไทย “นุ่งโจง ห่มสไบ ร่วมแต่งไทย เที่ยวงานวัง” เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ปี 2561 วันที่ 12 มกราคม 2561

  

 

  

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น