นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี)

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ปี 2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น