วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2560
โดยมีนางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานพิธีเปิด นายวสันต์ แสงนิล รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น