นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตรระยะสั้น รายวิชาการทำบ้านดิน แก่สามเณร และศิลจาริณีน้อยรากแก้วศาสนทายาท รุ่นราชพลี 3

กิจกรรมวิทยาลัย

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตรระยะสั้น รายวิชาการทำบ้านดิน โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เป็นวิทยากรผู้ช่วยในการฝึกทักษะการสร้างบ้านดิน ให้แก่สามเณรและศิลจาริณีน้อยรากแก้วศาสนทายาท รุ่นราชพลี 3 ในโครงการบรรพชารากแก้วศาสนทายาท รุ่นราชพลี 3 ณ อาคารสถานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพ ฯ วันที่ 18 มีนาคม 2561

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น