วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร คนดี คนเก่ง และกิจกรรมยอดเยี่ยม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี และมีจิตอาสา 

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร คนดี คนเก่ง และกิจกรรมยอดเยี่ยม โดยมีนายวัชริศ รื่นบุญ ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี และมีจิตอาสา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น