กิจกรรมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมีนายมนัส นาคประสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงาน และรับมอบสิ่งของสนับสนุนโครงการอาชีวะอาสาฯ จากนายมนัส นาคประสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พันเอกธนินทร์ สิงหนาทนิติรักษ์ ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลพบุรี ผู้จัดการบริษัทกลางประกันภัย สาขาลพบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าศาลา และตัวแทนสถาบันพระนารายณ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

โดยศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 เปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตรวจเช็คระบบไฟ เปลี่ยนหลอดไฟ (รถจักรยานยนต์) 《《ฟรี》》ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 00.30 น. เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก่ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 รวมทั้งให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์หน่วยอาชีวะอาสาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น