โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมวิทยาลัย
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา จัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยนายมนัส นาคประสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา เป็นประธานพิธีเปิด และนางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว โดยเปิดให้บริการประชาชนตามภาระกิจ ดังนี้ 1.ภาระกิจบริการซ่อม ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ เครื่องกลการเกษตร บริการเชื่อมโลหะ และลับคมมีด 2.ภาระกิจสร้าง จัดโครงการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มสตรีท่าศาลา โดยฝึกอบรมอาชีพเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชน สอนการทำลูกชุป 3. ภาระกิจทีมบริการ จัดฝึกอบรมสอนการทำแพ็กเก็ตบรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่ลูกชุบ นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปวช. ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น โดยศูนย์ fix it center เทศบาลท่าศาลา เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ วัดหัวช้าง อ.เมือง จ.ลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น