วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมรณรงค์เเต่งไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวลพบุรีพร้อมใจเเต่งไทยกันทั้งเมืองเข้าร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมรณรงค์เเต่งไทย
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวลพบุรีพร้อมใจเเต่งไทยกันทั้งเมืองเข้าร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 เเละเตรียมพบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันสวยงาม สนุกสนานมากมาย ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี และโบราณสถานต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น