โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ร่วมกันทำความสะอาด 2562

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จัดทำโครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ร่วมกันทำความสะอาด ณ วัดหัวช้าง 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น