โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ บริษัท ลพบุรีฮอนด้าคาร์ จำกัด จัดทำโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี กล่าวเปิดโครงการฯ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้การบำรุงรักษารถยนต์ และความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ลพบุรีฮอนด้าคาร์ จำกัด มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น