โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 28 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ เรือนจำกลางลพบุรี จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี กล่าวเปิดโครงการ โครงการฯนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนให้ห่างไกลจากอาชญากรรมและยาเสพติด โดยมีพี่ๆจากเรือนจำกลางเข้ามาให้ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น