วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประจำปี 2563

กิจกรรมวิทยาลัย

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำคณะบุคลากร ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ณ วิทยาลัยสารพัดลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น