เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสิริจันทรนิมิต (พระอารามหลวง) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น