โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินโครงการ เพื่อจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชนในช่างเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 โดยให้บริการตั้งแต่ 08.30 น. – 00.30 น. ทุกวัน ในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก ประธานอาชีวศึกษาภาคกลาง นายไพบูรย์ เพ็ชรหงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น