วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมอบน้ำดื่มให้สอศ.เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย ผู้อำนวยการนางสาธิตา ทันตเวช ได้นำน้ำดื่มไปมอบให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น