พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เนื่องในวันปิยะมหาราช 2560

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมทั้งคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น