เข้าร่วมพิธีลานามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมฯสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปี 2563

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่พุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมผู้แทนคณะครู บุคลากรฯ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ณ. ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น