กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรฯ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น