วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีจัดกิจกรรมลงทะเบียนเรียน และมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 จึงกิจกรรมการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา โดยนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการฯ และนายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการฯ ได้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVIC – 19) จึงมีการปฏิบัติการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยให้จัดกิจกรรมการลงทะเบียนเป็นเวลา 2 วัน เพื่อลดการแออัดของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ณ. หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น