นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีในช่วงเปิดภาคเรียน

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมของสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาโดยนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการและนายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น