วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีรับมอบแอลกอฮอล์ เจลและหน้ากากอนามัยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 คณะบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIC- 19) ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการ และนายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการรับมอบครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น