พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ รองอำนวยการวันวิสา ละลี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองอำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น