การประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น