กิจกรรมโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ณ. ศูนย์เทศบาลอำเภอบ้านหมี่ นำโดยนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 16 – 18 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น