พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โดย นายวัชริศ รื่นบุญ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น