โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยนายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น