ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง (ระยะสั้น) รุ่น 119

กิจกรรมวิทยาลัย

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นายสุรชัย ใหม่คามิ และ นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง(ระยะสั้น) รุ่น 119 วิชาตัดผมชาย ระดับ 1 วิชาคุกกี้ เค้กและการแต่งหน้าเค้ก อาหารว่างและอาหารจานเดียว ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันที่ 5 ตุลาคม 2563

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น