กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นายสุรชัย  ใหม่คามิ และนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด วิถีชีวิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มีการแข่งขันกีฬา ประกวดกองเชียร์ และเกมส์ต่าง ๆ ณ  ลานวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น